ACC Hava soğutmalı kondenserler enerji santrallerinde,buhar türbininden çıkan atık buharın yoğuşturulmasını sağlayan cihazlardır.Günümüzde gerek suyun bulunabilirliğinin giderek azalması gerekse çevresel faktörler, ACC hava soğutmalı kondenserlerin kullanımını ön plana çıkarmaktadır. Buhar, kanallar aracılığıyla kondensere girmekte ve dış havanın etkisiyle yoğuşmaktadır. ACC Hava soğutmalı kondenserler dizayn şartlarına göre belirlenecek A şeklinde konstrüksiyon üzerine dizili serpantinlerden meydana gelmektedir.Türbinden düşük basınçta çıkan buhar A çerçeveli kondenserin üst kısmında bulunan geniş çaplı giriş kolektörüne bağlanır, ACC kondenserlerin alt kısmında bulunan fanlar yardımıyla emilen hava, buharı yoğuşturur ve yoğuşan sıvı her iki eşanjörün çıkış kollektörlerinde toplanır.

  • Cenk tarafından dizayn edilen ACC hava soğutmalı kondenserler çelik boru –çelik kanat veyahut alüminyum kanatlardan oluşmaktadır. ACC Hava soğutmalı kondenser uygulamalarımızda projeye en uygun ve en ekonomik olacak şekilde ekstrüzyon kanatlı boru,eliptik boru,G tip kanatlı boru ve L tip kanatlı borular kullanılmaktadır.

  • Cenk tarafından dizayn edilen ACC hava soğutmalı kondenserlerde hava, kondenser ünitesinin aşağısında bulunan aksiyal tipte fanlar yardımıyla emilip, serpantin borularından geçirilerek buharın yoğuşması sağlanır.Fanlar motorlara küçük çaptaki fanlar için direkt,büyük çapta fanlar için dişli kutusu,motorlu redüktör veyahut V kayışla bağlanmaktadır.

  • Cenk tarafından dizayn edilen ACC hava soğutmalı kondenserler A çerçevenin yüksekliği kadar rüzgar panelleri ile çevrilerek rüzgarın olumsuz etkilerinden korunmakta ve atılan havanın resirkülasyon ihtimali ortadan kalkmakta,böylelikle sistem verimli bir şekilde çalışmaktadır.